MAGDALENA SZYSZKA

Research interests

  • second/foreign language acquisition,
  • individual learner differences
  • learner autonomy,
  • language learning strategies,
  • English pronunciation learning and teaching,
  • voice production and emission

Selected publications

Books

Szyszka, Magdalena. (2017). Pronunciation Learning Strategies and Language Anxiety: In Search of an Interplay. Berlin: Springer.

Piechurska-Kuciel, E., Szymańska-Czaplak, E., & Szyszka, M. (Eds.) (2017). At the crossroads: Challenges of foreign language learning. Berlin: Springer.

  1. Piechurska-Kuciel & M. Szyszka (Eds.) (2015). The Ecosystem of the Foreign Language Learner: Selected Issues. Cham: Springer. ISBN 978-3-319-14333-0 (str. 200)

Other publications

Piechurska-Kuciel, E., & Szyszka, M. (in press). Compensatory strategies in senior foreign language students. In D. Gabryś-Barker (Ed.), Third age learners of foreign languages. Bristol: Multilingual Matters.

——-. (2016). English Pronunciation Teaching at Different Educational Levels: Insights Into Teachers’ Perceptions and Actions. Research in Language, 14(2), pp. 165-180. doi:  10.1515/rela-2016-0007

——-. (2015). Multimedia in Learning English as a Foreign Language as Preferred by German, Spanish, and Polish Teenagers. W: M. Adams-Tukiendorf, L. Piasecka & P. Wilk (eds.), New Media and Perennial Problems in Foreign Language Learning and Teaching. Berlin: Springer.

—–. (2015). Good English Pronunciation Users and their Pronunciation Learning Strategies. Research in Language, 13(1), 93-106.

—–. i Adams-Tukiendorf, M. (2015). Znajomość języka za przewodnika. Opolska anglistyka otwarta dla uczniów i nauczycieli. Indeks, 3-4(157-158), 101-102.

—–. (2014). Refleksje nad strategiami uczenia się wymowy. W: M. Baran-Łucarz (ed.),  Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych (203-212). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

—–. (2014). Pronunciation learning strategy chains: a qualitative approach. W: D. Gabryś-Barker & A. Wojtaszek (eds.), Studying Second Language Acquisition from a Qualitative perspective. Berlin: Springer.

—–. (2013). Dbam o swój głos. Modelowe Nauczanie: Opolski Przegląd Edukacyjny 2, 34-36. Opole: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

—–. (2012). Variability in pronunciation learning strategies’ use. Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, W: E. Piechurska-Kuciel & L. Piasecka (eds.), Variability and Stability in Foreign and Second Language Learning Contexts. Volume 2, 228-247. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers.

—–. (2011). Foreign Language Anxiety and Self-Perceived English Pronunciation Competence. Studies in Second Language Learning and Teaching , 1 (2), 283-300.

—–. (2007). More autonomy in English pronunciation learning! Speak Out! The Newsletter of the Pronunciation Special Interest Group. A Special Issue ‘From Poland with Phon,’ 38, 22-24.

—–. (2006). Phonetic Portfolio – towards learner autonomy. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce. Referaty z szóstej konferencji naukowej. Mikorzyn, 8-10 maja 2006, 239-246. Konin: PWSZ w Koninie, 2006.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close