ELŻBIETA SZYMAŃSKA-CZAPLAK

Research interests

– second language and culture acquisition,
– developing students’ cultural competence in L2,
– stereotypes influencing motivation of foreign language learners,
– intercultural sensitivity of Erasmus students,

– an international project developing materials for teachers working with dyslexic learners in an EFL classroom.

Selected publications

Szymańska-Czaplak, E. & M. Bitka. Edukacja wielokulturowa w dydaktyce szkolnej i działaniach na rzecz środowiska. Szkoła na Pograniczach. Katowice 2000, s.183-8.

Szymańska-Czaplak, E. Foreign language coursebook as an essential element in developing cultural competence. PASE Papers in Language Studies. Gdańsk 2002, s. 501-6.

Szymańska-Czaplak, E. Effectiveness of introducing communicative functions in English as an element of systematic study in the language classroom. A case study. Perspectives on Language. Lublin 2004, s. 293-8.

Szymańska-Czaplak, E. Developing Cultural Linguistic Competence on Various Levels of Language: A Practical Study Based on the Analysis of the Chosen Coursebooks. Języki Obce Przepustką do Zjednoczonej Europy i Świata. Ustroń 2005, s. 413-417.

Szymańska-Czaplak,E. Nauczanie fonetyki w szkole na poziomie elementarnym – analiza wybranych podręczników do nauki języka angielskiego. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce. Konin 2006, s. 231-238.

Szymańska-Czaplak, E. Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji sociokulturowej i interkulturowej ucznia. Przez języki obce do sukcesu. Ustroń 2007.

Szymańska-Czaplak, E., M. Bitka & I. Karpińska. Wspólna podróż przez trzy kultury. Lifecycle. Copenhagen 2007, s.102-121.

Szymańska-Czaplak, E. Teaching idiomatic English as one of the ways of developing cultural linguistic competence (based on the study of coursebooks). Language Encounters. Lublin 2008, s.63-70.

Szymańska-Czaplak, E. Explicit Elements of Culture in EFL Coursebooks. Edukacja dla przyszłości. Białystok 2008, s.65-74.

Szymańska-Czaplak, E. The analysis of English EFL coursebooks for the presence of culturally-marked elements – implications for the teaching process.  W: Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw. Ustroń 2009.

Szymańska-Czaplak, E. The effectiveness of EFL coursebooks in developing student’s L2 cultural competence.  In Unity in Diversity – Teaching Languages in V4 Countries Conference Proceedings. Gliwice 2009: Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.

Szymańska-Czaplak, E. Developing student’s L2 cultural competence in the scope of pragmatics and discourse. In Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Płock 2009: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. s.439-446.

Szymańska-Czaplak, E. Developing cultural linguistic competence as a way of questioning stereotypes and enhancing second language learning. In: Bergami, R., Pucci, S.L., Schuller, A. (ed.) Proceedings of the VIII Worldwide Forum on Education and Culture. Crossing borders, building bridges: a global program for the future. Rome 2010.

Szymańska-Czaplak, E. Teaching spoken language as an element of developing student’s cultural  competence in L2. In U. Malinowska (ed.) Język-Literatura-Kultura. Konteksty glottodydaktyczne. Płock 2011: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, pp. 99-106.

Szymańska-Czaplak, E. Z dziennika nauczycielki języka angielskiego. Modelowe nauczanie 3-4/2011, pp. 49-51.

Szymańska-Czaplak, E. Raising students’ cross-cultural awareness as a way of enhancing learning English as an international language. ELT Research. Summer 2012 Issue 27, pp. 37-40.

Szymańska-Czaplak, E. Stereotypes in a foreign language classroom – modifying negative attitudes to enhance foreign language learning. Journal of the Worldwide Forum on Education and Culture. Volume 3, Number 1, Winter 2012, pp. 102-113.

Szymańska-Czaplak, E. &  A. Wujec Kaczmarek. MuliROMy, witryny oraz platformy internetowe używane w nauczaniu języka angielskiego w szkołach średnich w Polsce. In Wujec Kaczmarek, A. (Ed.) Technologie Informacyjno Komunikacyjne w nowoczesnej edukacji – z perspektywy polskiej i europejskiej. Opole 2012: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pp. 38-45.

Szymańska-Czaplak, E. &  A. Wujec Kaczmarek. MultiROMs and online applications used for teaching phonetics in a secondary school: a critical review. In Waniek-Klimczak, E. & L. Shockey (Eds.) Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. Berlin 2013: Springer.

Piechurska-Kuciel, E. & E. Szymańska-Czaplak (Eds.) Language in Cognition and Affect. Berlin 2013: Springer.

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M.,  Szymańska-Czaplak, E., & Vojtkova, N. (2013). DysTEFL – Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Trainer’s Booklet. Trainee’s Booklet. CD-Rom. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH.

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M.,  Szymańska-Czaplak, E., & Vojtkova, N. (2013). DysTEFL – Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Trainee’s Booklet. Trainee’s Booklet. CD-Rom. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH.

Raluy, A., Szymańska-Czaplak E. (2014) Telecollaboration in higher education. A way to promote intercultural sensitivity, internationalization and cross-cultural interaction through virtual exchanges. In: Rabensteiner, P. M. (ed.) Internationalization in teacher education. Vol. 4 Communication, Klagenfurt. pp. 143-155.

Raluy, A., Szymańska-Czaplak E. (2014) Telewspółpraca w szkolnictwie wyższym. Wymiana wirtualna jako sposób na kształtowanie wrażliwości interkulturowej studenta i internacjonalizację jednostki. In: Rabensteiner, P. M. (ed.) Internationalization in teacher education. Vol. 4 Communication, Klagenfurt. pp. 130-142.

Szymańska-Czaplak Elżbieta (2014) Borderland redefined: intercultural educational projects. In: Chlebda, W. (ed.) Open Europe: cultural dialogue across borders. Vol. 2: Historical collective memory within borderlands. Opole: Wydawnictwo UO, pp. 57-68

Szymańska-Czaplak, E. (2015) Developing and testing speaking skills in academic discourse. In:  Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E. (eds.)  Issues in teaching, learning and testing speaking in a second language. Berlin: Springer, pp. 233-250

Szymańska-Czaplak Elżbieta (2015) Internet jako nowe pogranicze. Przenikanie się kultur w międzynarodowych projektach edukacyjnych. In: Chlebda, W., Dobrotova, I. (ed.) Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Opole: Wydawnictwo UO, pp. 209-222

Szymańska-Czaplak Elżbieta (2015) Języki obce w turystyce. W: Szymańska-Czaplak E. (red.) Komunikacja w turystyce. Opole: Wyd. UO, 6-22.

Szymańska-Czaplak E. (red.) (2015) Komunikacja w turystyce. Opole: Wyd. UO.

Szymańska-Czaplak E. (2015) English for tourism. Communicative activities. Opole: Wyd. UO.

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B., Kalmos, B., Sarkadi A.I., Smith, A.M., Szymańska-Czaplak, E., Vojtkova, N., Alexiou, T., Kosak Babuder, M., Mattheoudakis, M., Pizorn, K. 2016 Dyslexia for teachers of English as a foreign language (revised edition). Łódź: Chair of Pragmatics, Institute of English, University of Łódź

Szymańska-Czaplak E., Wilk, P. (2016) Catalonia calling you: Intercultural Encounters as an example of a cultural sensitivity-raising project for Polish students of English. Res Rethorica 1 (1), 90-97

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close